Гражданско дело №150 от 2008 г. на Районен съд - Мадан

чл.19 ЗГР

Дата на образуване: 4 ноември 2008 г.
Състав:

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
22.01.2009 Решение 6 Динко Хаджиев

Участници

Делото няма въведени участници.

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
21.01.2009 00:00 Закрито Обявено за решаване
Линк към ecase.justice.bg