Административно наказателно дело №148 от 2008 г. на Районен съд - Мадан

чл.416,ал.2 от КТ вр.414,ал.3 КТ

Дата на образуване: 30 декември 2008 г.
Състав:

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
25.05.2009 Решение 55 Динко Хаджиев

Участници

Делото няма въведени участници.

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
07.05.2009 00:00 Закрито Решено
26.02.2009 00:00 Закрито Отложено
21.01.2009 00:00 Закрито Отложено
Линк към ecase.justice.bg