Наказателно дело от общ характер №430 от 2008 г. на Окръжен съд - Стара Загора

Дата на образуване: 2 юни 2008 г.
Състав: I (Наказателно)

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
23.10.2009 Разпореждане 13122 Тоньо Мирчев Тонев

Участници

Роля Име Вид
Вносител ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. СТАРА ЗАГОРА Юридическо лице
Подсъдим Й.Т.М. Физическо лице
Свидетел И.С.С. Физическо лице
Свидетел М.В.Ч. Физическо лице
Свидетел В.М.Ж. Физическо лице

Заседания

Делото няма заседания.

Линк към ecase.justice.bg