Въззивно гражданско дело №616 от 2009 г. на Окръжен съд - Благоевград

чл.14 ал.4 от ЗСПЗЗ

Дата на образуване: 1 юли 2009 г.
Състав:

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
30.11.2009 Решение Катя Бельова Съдържание

Участници

Роля Име Вид
Жалбоподател М.И.Т. Физическо лице
Ответник Д.И.Р. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
29.10.2009 00:00 Открито Решено
29.10.2009 00:00 Закрито Решено
06.10.2009 00:00 Открито Отложено
06.10.2009 00:00 Закрито Отложено
Линк към ecase.justice.bg