Административно наказателно дело №616 от 2009 г. на Районен съд - Благоевград

ЧЛ.103 ЗДП- РУ НА МВР

Дата на образуване: 16 май 2009 г.
Състав:

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
06.11.2009 Решение 6265 Екатерина Николова
06.11.2009 Решение 6265 Екатерина Николова
14.09.2009 Разпореждане Екатерина Николова

Участници

Роля Име Вид
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице
Жалбоподател Л.Н.К. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
29.09.2009 00:00 Открито Потвърдено
29.09.2009 00:00 Закрито Потвърдено
14.07.2009 00:00 Открито Отложено
14.07.2009 00:00 Закрито Отложено
03.07.2009 00:00 Открито Отложено
03.07.2009 00:00 Закрито Отложено
09.06.2009 00:00 Открито Отложено
09.06.2009 00:00 Закрито Отложено
Линк към ecase.justice.bg