Наказателно дело от общ характер №616 от 2009 г. на Районен съд - Петрич

ЧЛ.196, АЛ.1, Т.1 НК, ВЪВ ВР. С ЧЛ.194, АЛ.1 НК, ВЪВ ВР. С ЧЛ.29, АЛ.1, б."а" и б."б" НК

Дата на образуване: 16 април 2009 г.
Състав:

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
14.12.2009 Присъда 1239 Веселка Йорданова
14.12.2009 Присъда 1239 Веселка Йорданова
07.09.2009 Разпореждане Веселка Йорданова
23.04.2009 Разпореждане Веселка Йорданова
21.04.2009 Определение 161 Веселка Йорданова
21.04.2009 Определение 161 Веселка Йорданова

Участници

Роля Име Вид
Друго А.Б. Физическо лице
Подсъдим А.Г.Г. Физическо лице
Свидетел С.Н.П. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
14.12.2009 00:00 Открито Решено по същество и произнесена присъда по съкратено производство
14.12.2009 00:00 Закрито Решено по същество и произнесена присъда по съкратено производство
06.10.2009 00:00 Открито Отложено
06.10.2009 00:00 Закрито Отложено
28.09.2009 00:00 Открито ��������
28.09.2009 00:00 Открито
15.06.2009 00:00 Открито Отложено
15.06.2009 00:00 Закрито Отложено
21.04.2009 00:00 Закрито Други
21.04.2009 00:00 Закрито Други
Линк към ecase.justice.bg