Наказателно дело от общ характер №617 от 2009 г. на Районен съд - Петрич

ЧЛ.279, АЛ.1 НК

Дата на образуване: 16 април 2009 г.
Състав:

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
04.06.2009 Присъда 536 Мая Банчева
04.06.2009 Присъда 536 Мая Банчева
21.04.2009 Разпореждане Мая Банчева

Участници

Роля Име Вид
Друго а.Д. Физическо лице
Подсъдим Г.Д.В. Физическо лице
Свидетел И.М.Я. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
04.06.2009 00:00 Открито Решено по същество и произнесена присъда
04.06.2009 00:00 Закрито Решено по същество и произнесена присъда
Линк към ecase.justice.bg