Частно гражданско дело №616 от 2009 г. на Районен съд - Разлог

чл. 19 от ЗОПДИППД, във вр. с чл. 62 ал. 6 т. 4 от ЗКИ

Дата на образуване: 13 юли 2009 г.
Състав:

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
13.07.2009 Решение 2290 Атанас Иванов
13.07.2009 Решение 2290 Атанас Иванов

Участници

Роля Име Вид
Молител КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ ГРАД БЛАГОЕВГРАД Юридическо лице
Страна Т.Ю.Я. Физическо лице
Страна Н.Ш.Я. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
13.07.2009 00:00 Закрито Решено
13.07.2009 00:00 Закрито Решено
Линк към ecase.justice.bg