Гражданско дело №617 от 2009 г. на Районен съд - Разлог

чл. 99 ал. 1 от СК

Дата на образуване: 13 юли 2009 г.
Състав:

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
03.09.2009 Определение 2888 Румяна Запрянова
03.09.2009 Определение 2888 Румяна Запрянова
17.07.2009 Разпореждане 2379 Румяна Запрянова
17.07.2009 Разпореждане 2379 Румяна Запрянова
17.07.2009 Определение 2373 Румяна Запрянова
17.07.2009 Определение 2373 Румяна Запрянова

Участници

Роля Име Вид
Друго ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ",ОТДЕЛ "ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО " - ИРМ ГР. БАНСКО Юридическо лице
Ищец Б.П.Ч. Физическо лице
Ответник П.Л.Ч. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
12.10.2009 00:00 Открито Прекратено
12.10.2009 00:00 Закрито Прекратено
Линк към ecase.justice.bg