Административно наказателно дело №617 от 2009 г. на Районен съд - Сандански

УБДХ

Дата на образуване: 25 август 2009 г.
Състав:

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
10.09.2009 Решение 1521 Николинка Бузова
10.09.2009 Решение 1521 Николинка Бузова

Участници

Делото няма въведени участници.

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
10.09.2009 00:00 Открито Обявено за решаване
10.09.2009 00:00 Закрито Обявено за решаване
28.08.2009 00:00 Открито Отложено
28.08.2009 00:00 Закрито Отложено
25.08.2009 00:00 Открито Отложено
25.08.2009 00:00 Закрито Отложено
Линк към ecase.justice.bg