Гражданско дело №616 от 2009 г. на Районен съд - Левски

Дата на образуване: 9 ноември 2009 г.
Състав: (Наказателна)

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
09.11.2009 Определение 704 Евгения Георгиева Рачева Съдържание

Участници

Роля Име Вид
Заинтересована страна ДДЛРГ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" С.БАЛВАН Юридическо лице
Заинтересована страна РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛЕВСКИ Юридическо лице
Заинтересована страна Е.В.С. Физическо лице
Ищец ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Юридическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
09.11.2009 00:00 Закрито Изпратено по подсъдност
Линк към ecase.justice.bg