Административно дело №617 от 2009 г. на Административен съд - София-област

Закон за устройство на територията

Дата на образуване: 15 юли 2009 г.
Състав: 6

Документи

Делото няма качени документи.

Участници

Делото няма въведени участници.

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
24.09.2009 13:50 Открито
Линк към ecase.justice.bg