Гражданско дело №69000 от 2022 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 20 декември 2022 г.
Състав: 32 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
21.07.2023 Разпореждане 90602 Мария Милкова Запрянова Съдържание
29.06.2023 Определение 22850 Мария Милкова Запрянова Съдържание
26.05.2023 Разпореждане 64616 Мария Милкова Запрянова Съдържание
11.05.2023 Разпореждане 58290 Мария Милкова Запрянова Съдържание
25.04.2023 Решение 6396 Мария Милкова Запрянова
01.04.2023 Протокол 7447 Мария Милкова Запрянова
08.02.2023 Определение 5294 Мария Милкова Запрянова Съдържание
22.12.2022 Определение 35293 Мария Милкова Запрянова Съдържание

Участници

Роля Име Вид
Адвокат К.И.С. Физическо лице
Вещо лице М.В.В. Физическо лице
Вещо лице А.Г.Ч. Физическо лице
Ищец СОФИЙСКА ВОДА АД Юридическо лице
Ответник С.А.К. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
21.07.2023 12:13 Закрито
29.06.2023 11:24 Закрито С акт по чл. 248 от ГПК
23.05.2023 16:55 Закрито С разпореждане
11.05.2023 13:42 Закрито С разпореждане
28.03.2023 10:20 Открито С решение по чл. 235 ГПК
08.02.2023 11:04 Закрито Насрочено за I-во заседание
22.12.2022 14:06 Закрито С определение/разпореждане по чл. 131 ГПК/чл. 367 ГПК
Линк към ecase.justice.bg