Въззивно частно гражданско дело №279 от 2022 г. на Софийски окръжен съд

Дата на образуване: 26 април 2022 г.
Състав: II Въззивен граждански състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
30.05.2022 Определение 358 Ваня Николаева Иванова Съдържание

Участници

Роля Име Вид
Въззивник Г.Ш.И. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
26.05.2022 16:07 Закрито С определение, приключващо делото
Линк към ecase.justice.bg