Частно гражданско дело №13799 от 2023 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 17 март 2023 г.
Състав:

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
17.03.2023 Решение 4114 Неделина Димитрова Симова Митова

Участници

Роля Име Вид
Вносител КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО Юридическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
17.03.2023 00:00 Закрито Решено с акт по същество в закрито заседание
Линк към ecase.justice.bg