Частно гражданско дело №13809 от 2023 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 17 март 2023 г.
Състав:

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
18.03.2023 Разпореждане 35166 Ива Цветозарова Нешева

Участници

Роля Име Вид
Молител Банка ДСК АД Юридическо лице
Наследодател С.Н.К. Физическо лице
Юрисконсулт М.Г.Б. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
18.03.2023 16:38 Закрито
Линк към ecase.justice.bg