Частно гражданско дело №13813 от 2023 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 17 март 2023 г.
Състав: 158 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
21.03.2023 Решение 4305 Даниела Евтимова Павлова Радева
17.03.2023 Разпореждане 34821 Даниела Евтимова Павлова Радева

Участници

Роля Име Вид
Адвокат Х.Х.П. Физическо лице
Наследник М.Д.Г. Физическо лице
Наследодател В.И.Л. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
21.03.2023 08:50 Закрито Решено с акт по същество в закрито заседание
17.03.2023 12:07 Закрито С разпореждане
Линк към ecase.justice.bg