Частно гражданско дело №13819 от 2023 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 17 март 2023 г.
Състав: 83 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
17.03.2023 Решение 4079 Снежана Андонова Чалъкова

Участници

Роля Име Вид
Наследник В.И.С. Физическо лице
Наследодател И.С.С. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
17.03.2023 12:37 Закрито Решено с акт по същество в закрито заседание
Линк към ecase.justice.bg