Гражданско дело №13820 от 2023 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 17 март 2023 г.
Състав: 91 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
28.03.2023 Разпореждане 39477 Ивелина Стоянова Колева
17.03.2023 Разпореждане 34984 Ивелина Стоянова Колева

Участници

Роля Име Вид
Адвокат М.А.А. Физическо лице
Молител Р.Х.Н. Физическо лице
Молител А.Д.Н. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
26.04.2023 09:55 Открито Пренасрочено
12.04.2023 09:45 Открито
28.03.2023 08:57 Закрито Насрочено в I-во заседание БЕЗ РАЗМЯНА НА КНИЖА
17.03.2023 15:45 Закрито Насрочено в I-во заседание БЕЗ РАЗМЯНА НА КНИЖА
Линк към ecase.justice.bg