Гражданско дело №13826 от 2023 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 17 март 2023 г.
Състав: 92 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
08.06.2023 Решение 9751 Лора Любомирова Димова Петкова
18.03.2023 Разпореждане 35168 Ива Цветозарова Нешева

Участници

Роля Име Вид
Адвокат К.Г.Ж. Физическо лице
Молител Г.Ц.А. Физическо лице
Молител Д.К.А. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
31.05.2023 09:50 Открито С решение по чл. 235 ГПК
18.03.2023 16:49 Закрито Насрочено в I-во заседание БЕЗ РАЗМЯНА НА КНИЖА
Линк към ecase.justice.bg