Гражданско дело №13826 от 2023 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 17 март 2023 г.
Състав:

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
18.03.2023 Разпореждане 35168 Ива Цветозарова Нешева

Участници

Роля Име Вид
Молител Г.Ц.А. Физическо лице
Молител Д.К.А. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
18.03.2023 16:49 Закрито
Линк към ecase.justice.bg