Частно гражданско дело №13827 от 2023 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 17 март 2023 г.
Състав: 83 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
17.03.2023 Решение 4083 Снежана Андонова Чалъкова

Участници

Роля Име Вид
Адвокат Е.М.К. Физическо лице
Наследник С.Т.К. Физическо лице
Наследодател Г.Н.Д. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
17.03.2023 00:00 Закрито Решено с акт по същество в закрито заседание
Линк към ecase.justice.bg