Частно гражданско дело №13840 от 2023 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 17 март 2023 г.
Състав: 55 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
17.03.2023 Разпореждане 35019 Камелия Пламенова Колева

Участници

Роля Име Вид
Молител ФРАНЦИЯ Юридическо лице
Ответник БИЗНЕС И КОНТРАКТИНГ КОМЕРС ООД Юридическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
17.03.2023 16:12 Закрито С разпореждане
Линк към ecase.justice.bg