Гражданско дело №13853 от 2023 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 17 март 2023 г.
Състав: 91 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
17.03.2023 Разпореждане 35001 Ивелина Стоянова Колева

Участници

Роля Име Вид
Адвокат В.Е.Х. Физическо лице
Заинтересована страна Столична Община Юридическо лице
Контролираща страна Районна прокуратура - София Юридическо лице
Молител Л.Р.К. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
29.05.2023 13:30 Открито
17.03.2023 15:58 Закрито Насрочено в I-во заседание БЕЗ РАЗМЯНА НА КНИЖА
Линк към ecase.justice.bg