Частно гражданско дело №13854 от 2023 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 17 март 2023 г.
Състав: 158 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
17.03.2023 Решение 4077 Даниела Евтимова Павлова Радева

Участници

Роля Име Вид
Наследник Н.Е.Л. Физическо лице
Наследодател Е.К.Л. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
17.03.2023 00:00 Закрито Решено с акт по същество в закрито заседание
Линк към ecase.justice.bg