Частно гражданско дело №13859 от 2023 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 17 март 2023 г.
Състав: 56 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
17.03.2023 Решение 4109 Неделина Димитрова Симова Митова

Участници

Роля Име Вид
Вносител Държавна агенция Национална сигурност Юридическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
17.03.2023 00:00 Закрито Решено с акт по същество в закрито заседание
Линк към ecase.justice.bg