Гражданско дело №13927 от 2023 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 17 март 2023 г.
Състав: 158 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
22.06.2023 Разпореждане 77754 Даниела Евтимова Павлова Радева Съдържание
03.05.2023 Разпореждане 54806 Даниела Евтимова Павлова Радева
17.03.2023 Разпореждане 34902 Даниела Евтимова Павлова Радева Съдържание

Участници

Роля Име Вид
Молител Г.Л.Ч. Физическо лице
Ответник В.Г.Г. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
22.06.2023 20:49 Закрито Прекратено преди насрочване
03.05.2023 13:16 Закрито С разпореждане
17.03.2023 14:24 Закрито Без движение - с разпореждане
Линк към ecase.justice.bg