Частно гражданско дело №13947 от 2023 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 17 март 2023 г.
Състав:

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
18.03.2023 Решение 4124 Ива Цветозарова Нешева

Участници

Роля Име Вид
Законен представител Л.Й.Ц. Физическо лице
Молител М.С.Ц. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
18.03.2023 17:20 Закрито Решено с акт по същество в закрито заседание
Линк към ecase.justice.bg