Гражданско дело №14019 от 2023 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 17 март 2023 г.
Състав:

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
17.03.2023 Разпореждане 35089 Даниела Димова Стоева Съдържание

Участници

Роля Име Вид
Адвокат С.И.К. Физическо лице
Законен представител Д.А.Ч. Физическо лице
Ищец В.Т.П. Физическо лице
Ответник Т.М.П. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
17.03.2023 17:16 Закрито
Линк към ecase.justice.bg