Частно гражданско дело №28155 от 2023 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 25 май 2023 г.
Състав: 138 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
25.05.2023 Решение 8670 Даниела Петрова Попова

Участници

Роля Име Вид
Вносител Инспекторат на ВСС Юридическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
25.05.2023 15:48 Закрито Решено с акт по същество в закрито заседание
Линк към ecase.justice.bg