Частно гражданско дело №28158 от 2023 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 25 май 2023 г.
Състав: 145 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
30.05.2023 Решение 9070 Нора Владимирова Маринова
25.05.2023 Определение 18655 Андрей Красимиров Георгиев

Участници

Роля Име Вид
Вносител Инспекторат на ВСС Юридическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
30.05.2023 16:44 Закрито Решено с акт по същество в закрито заседание
25.05.2023 17:32 Закрито С определение за отвод
Линк към ecase.justice.bg