Частно гражданско дело №28160 от 2023 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 25 май 2023 г.
Състав:

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
25.05.2023 Определение 18667 Андрей Красимиров Георгиев

Участници

Роля Име Вид
Вносител Инспекторат на ВСС Юридическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
25.05.2023 17:55 Закрито С акт за преюдициално запитване
Линк към ecase.justice.bg