Частно гражданско дело №28162 от 2023 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 25 май 2023 г.
Състав: 28 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
25.05.2023 Определение 18668 Андрей Красимиров Георгиев

Участници

Роля Име Вид
Вносител Инспекторат на ВСС Юридическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
25.05.2023 17:55 Закрито С акт за преюдициално запитване
Линк към ecase.justice.bg