Частно гражданско дело №28163 от 2023 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 25 май 2023 г.
Състав: 142 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
09.06.2023 Определение 20539 Силвия Георгиева Николова
25.05.2023 Решение 8715 Силвия Георгиева Николова

Участници

Роля Име Вид
Вносител Инспекторат на ВСС Юридическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
09.06.2023 13:38 Закрито С решение за отстраняване на ОФГ
09.06.2023 13:33 Закрито С решение за отстраняване на ОФГ
25.05.2023 23:15 Закрито Решено с акт по същество в закрито заседание
Линк към ecase.justice.bg