Частно гражданско дело №28165 от 2023 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 25 май 2023 г.
Състав: 142 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
25.05.2023 Решение 8718 Силвия Георгиева Николова

Участници

Роля Име Вид
Вносител Инспекторат на ВСС Юридическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
25.05.2023 23:38 Закрито Решено с акт по същество в закрито заседание
Линк към ecase.justice.bg