Частно гражданско дело №28166 от 2023 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 25 май 2023 г.
Състав: 55 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
25.05.2023 Решение 8676 Камелия Пламенова Колева

Участници

Роля Име Вид
Вносител Инспекторат на ВСС Юридическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
25.05.2023 16:20 Закрито Решено с акт по същество в закрито заседание
Линк към ecase.justice.bg