Частно гражданско дело №28167 от 2023 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 25 май 2023 г.
Състав:

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
29.05.2023 Решение 8846 Васил Валентинов Александров
25.05.2023 Определение 18644 Андрей Красимиров Георгиев

Участници

Роля Име Вид
Вносител Инспекторат на ВСС Юридическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
29.05.2023 11:35 Закрито Решено с акт по същество в закрито заседание
25.05.2023 16:48 Закрито С определение за отвод
Линк към ecase.justice.bg