Частно гражданско дело №28176 от 2023 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 25 май 2023 г.
Състав: 138 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
25.05.2023 Решение 8674 Даниела Петрова Попова

Участници

Роля Име Вид
Вносител ТД НА НАП СОФИЯ-ГРАД (0000002100 ) Юридическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
25.05.2023 16:09 Закрито Решено с акт по същество в закрито заседание
Линк към ecase.justice.bg