Гражданско дело №28177 от 2023 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 25 май 2023 г.
Състав:

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
25.05.2023 Разпореждане 64508 Даниела Евтимова Павлова Радева Съдържание

Участници

Роля Име Вид
Адвокат Я.Г.С. Физическо лице
Молител М.С.А. Физическо лице
Ответник Х.К.Ф. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
25.05.2023 16:14 Закрито Без движение - с разпореждане
Линк към ecase.justice.bg