Частно гражданско дело №28178 от 2023 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 25 май 2023 г.
Състав: 144 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
25.05.2023 Определение 18639 Светлана Николаева Рачева Янева

Участници

Роля Име Вид
Адвокат С.Р.Т. Физическо лице
Молител ДРУЖЕСТВО ЗА КОЛЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ В ЧАСТНА ПОЛЗА ПРАВАТА НА ПРОДУЦЕНТИТЕ НА ЗВУКОЗАПИСИ И МУЗИКАЛНИ ВИДЕОЗАПИСИ И НА АРТИСТИТЕ-ИЗПЪЛНИТЕЛИ - "ПРОФОН" Сдружение Юридическо лице
Ответник САВОРЕ Фондация Юридическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
25.05.2023 16:35 Закрито Решено с акт по същество в закрито заседание
Линк към ecase.justice.bg