Частно гражданско дело №28178 от 2023 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 25 май 2023 г.
Състав: 144 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
31.07.2023 Разпореждане 94605 Светослав Тихомиров Спасенов
19.07.2023 Разпореждане 89354 Мария Милкова Запрянова
03.07.2023 Разпореждане 81532 Светлана Николаева Рачева Янева
25.05.2023 Определение 18639 Светлана Николаева Рачева Янева

Участници

Роля Име Вид
Адвокат С.Р.Т. Физическо лице
Адвокат А.Ц.Т. Физическо лице
Молител ДРУЖЕСТВО ЗА КОЛЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ В ЧАСТНА ПОЛЗА ПРАВАТА НА ПРОДУЦЕНТИТЕ НА ЗВУКОЗАПИСИ И МУЗИКАЛНИ ВИДЕОЗАПИСИ И НА АРТИСТИТЕ-ИЗПЪЛНИТЕЛИ - "ПРОФОН" Сдружение Юридическо лице
Ответник САВОРЕ Фондация Юридическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
31.07.2023 17:24 Закрито С разпореждане
19.07.2023 10:13 Закрито С разпореждане
03.07.2023 10:15 Закрито Без движение - с разпореждане
01.06.2023 14:09 Закрито С разпореждане
25.05.2023 16:35 Закрито Решено с акт по същество в закрито заседание
Линк към ecase.justice.bg