Частно гражданско дело №64848 от 2023 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 28 ноември 2023 г.
Състав: 26 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
02.04.2024 Разпореждане Радослав Руменов Ангелов Съдържание
08.12.2023 Заповед 36708 Радослав Руменов Ангелов

Участници

Роля Име Вид
Длъжник БРОС ДЕНТ ФРАНСИС ООД Юридическо лице
Заявител ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Юридическо лице
Юрисконсулт И.М.М. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
08.12.2023 15:17 Закрито Решено с акт по същество в закрито заседание
Линк към ecase.justice.bg