Гражданско дело №7264 от 2024 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 9 февруари 2024 г.
Състав: 181 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
09.02.2024 Разпореждане 22696 Натали Пламенова Генадиева
09.02.2024 Заповед 43 Натали Пламенова Генадиева

Участници

Роля Име Вид
Молител С.Л.В. Физическо лице
Ответник А.Д.Д. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
09.02.2024 16:10 Закрито Без движение
09.02.2024 16:06 Закрито Със заповед за незабавна защита
Линк към ecase.justice.bg