Гражданско дело №7294 от 2024 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 9 февруари 2024 г.
Състав: 80 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
09.02.2024 Разпореждане 22793 Димитър Георгиев Цончев

Участници

Роля Име Вид
Молител Е.Б.К. Физическо лице
Ответник А.И.В. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
09.02.2024 17:28 Закрито Без движение
Линк към ecase.justice.bg