Гражданско дело №7307 от 2024 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 9 февруари 2024 г.
Състав: 80 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
09.02.2024 Разпореждане 22805 Димитър Георгиев Цончев

Участници

Роля Име Вид
Молител И.А.К.И. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
09.02.2024 18:35 Закрито Без движение
Линк към ecase.justice.bg