Частно гражданско дело №7308 от 2024 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 9 февруари 2024 г.
Състав: 181 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
09.02.2024 Разпореждане 22813 Натали Пламенова Генадиева

Участници

Роля Име Вид
Законен представител Е.С.М. Физическо лице
Молител С.Б.М. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
09.02.2024 19:10 Закрито Без движение
Линк към ecase.justice.bg