Частно гражданско дело №7313 от 2024 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 9 февруари 2024 г.
Състав: 181 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
23.02.2024 Разпореждане 29728 Натали Пламенова Генадиева
09.02.2024 Разпореждане 22815 Натали Пламенова Генадиева

Участници

Роля Име Вид
Друго Дирекция "Социално подпомагане" Младост-отдел "Закрила на детето" Юридическо лице
Законен представител М.А.Й. Физическо лице
Законен представител Ц.Т.Д. Физическо лице
Молител Й.Ц.Д. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
23.02.2024 19:03 Закрито Без движение
09.02.2024 19:15 Закрито Без движение
Линк към ecase.justice.bg