Гражданско дело №18410 от 2024 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 2 април 2024 г.
Състав: 84 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
18.04.2024 Заповед 124 Ивелина Стоянова Колева
02.04.2024 Разпореждане 49160 Силвия Венциславова Тачева

Участници

Роля Име Вид
Адвокат А.С.П. Физическо лице
Молител К.А.Й. Физическо лице
Ответник М.Б.Й. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
18.04.2024 10:34 Закрито Със заповед за незабавна защита
02.04.2024 14:01 Закрито Без движение
Линк към ecase.justice.bg