Частно гражданско дело №18453 от 2024 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 2 април 2024 г.
Състав: 33 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
02.04.2024 Определение 14466 Пламен Иванов Шумков

Участници

Роля Име Вид
Молител МАЙК ТРАНС ЕООД Юридическо лице
Ответник Г.И.К. СТРОЙ КОНСУЛТ ГРУП ЕООД Юридическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
02.04.2024 17:12 Закрито Решено с акт по същество в закрито заседание
Линк към ecase.justice.bg