Частно гражданско дело №18456 от 2024 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 2 април 2024 г.
Състав: 161 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
11.04.2024 Разпореждане 53948 Васил Крумов Петров
02.04.2024 Определение 14426 Васил Крумов Петров

Участници

Роля Име Вид
Адвокат В.А.А. Физическо лице
Молител МЕСКАЛ ЕООД Юридическо лице
Ответник ДЪ ДЖИН КЪМПАНИ ЕООД Юридическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
11.04.2024 14:07 Закрито
11.04.2024 14:06 Закрито
02.04.2024 15:35 Закрито Решено с акт по същество в закрито заседание
Линк към ecase.justice.bg