Частно гражданско дело №18485 от 2024 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 2 април 2024 г.
Състав: 77 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
02.04.2024 Определение 14428 Иванка Петкова Болгурова

Участници

Роля Име Вид
Адвокат А.А.В. Физическо лице
Молител РОМСТАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД Юридическо лице
Ответник Техновент инженеринг ЕООД Юридическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
02.04.2024 15:45 Закрито Решено с акт по същество в закрито заседание
Линк към ecase.justice.bg