Гражданско дело №18486 от 2024 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 2 април 2024 г.
Състав: 56 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
02.04.2024 Определение 14454 Неделина Димитрова Симова Митова

Участници

Роля Име Вид
Адвокат П.И.Г. Физическо лице
Ищец ЛАЗЕР ЛОДЖИСТИК ООД Юридическо лице
Ответник И Т Г ГРУПАЖНИ ПРЕВОЗИ ООД Юридическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
02.04.2024 16:42 Закрито Определение по чл. 389 от ГПК
Линк към ecase.justice.bg